ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 75 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKACIJA Naziv upravnog Djelatnosti prema Glavnoj grupi, Djelatnost područja ili unutar Grupi i Podgrupi djelatnosti podgrupa 350 05 PROSTORNO UREĐENJE Ostalo 351 01 ZAŠTITA OKOLIŠA Mjere zaštite okoliša i održivi razvitak 351 02 ZAŠTITA OKOLIŠA Studije utjecaja na okoliš 351 03 ZAŠTITA OKOLIŠA Gospodarenje otpadom 351 04 ZAŠTITA OKOLIŠA Poslovi inspekcijske zaštite okoliša 351 05 ZAŠTITA OKOLIŠA Ostalo 352 01 ZAŠTITA PRIRODE Zaštita i očuvanje prirode 352 02 ZAŠTITA PRIRODE Ekološka mreža 352 03 ZAŠTITA PRIRODE Ocjena prihvatljivosti 352 04 ZAŠTITA PRIRODE Ostalo GRUPA 36 GRADITELJSTVO, KOMUNALNI POSLOVI, PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU PODGRUPA 360 01 POSLOVI U GRADITELJSTVU Ostalo 361 01 GRADNJA GRAĐEVINA I OBNOVA Gradnja građevina 361 02 GRADNJA GRAĐEVINA I OBNOVA Građevinska dozvola 361 03 GRADNJA GRAĐEVINA I OBNOVA Uporabna dozvola 361 04 GRADNJA GRAĐEVINA I OBNOVA Legaliziranje bespravno sagrađenih objekata 361 05 GRADNJA GRAĐEVINA I OBNOVA Tehnički pregledi 361 06 GRADNJA GRAĐEVINA I OBNOVA Ostalo 362 01 GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA Poslovi građevinske inspekcije 363 01 KOMUNALNI POSLOVI Komunalne djelatnosti 363 02 KOMUNALNI POSLOVI Komunalna naknada 363 03 KOMUNALNI POSLOVI Komunalno redarstvo 363 04 KOMUNALNI POSLOVI Groblja 363 05 KOMUNALNI POSLOVI Komunalni doprinos 363 06 KOMUNALNI POSLOVI Ostalo 364 01 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA Procjena tržišne vrijednosti nekretnina 365 01 ENERGETSKA UČINKOVITOST U Poslovi vezani uz energetsku učinkovitost ZGRADARSTVU u zgradarstvu 365 02 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU Energetska obnova zgrada GRUPA 37 STAMBENO GOSPODARSTVO, STAMBENO ZBRINJAVANJE I STAMBENI ODNOSI PODGRUPA 370 01 STAMBENA POLITIKA Prodaja stanova 370 02 STAMBENA POLITIKA Otkup stanova 370 03 STAMBENA POLITIKA Najam stanova 370 04 STAMBENA POLITIKA Ostalo 371 01 STAMBENI ODNOSI Stambeno zbrinjavanje 371 02 STAMBENI ODNOSI Uknjižba prava vlasništva na stanovima i povrati 371 03 STAMBENI ODNOSI Brisovna očitovanja i brisanje založnog prava 371 04 STAMBENI ODNOSI Ostalo 372 01 POSLOVNI PROSTOR Poslovni prostori koje koriste javnopravna tijela 372 02 POSLOVNI PROSTOR Zakup poslovnog prostora 372 03 POSLOVNI PROSTOR Otkup poslovnog prostora 372 04 POSLOVNI PROSTOR Uknjižba prava vlasništva na poslovnim prostorima

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=