ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 81 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKACIJA Naziv upravnog Djelatnosti prema Glavnoj grupi, Djelatnost područja ili unutar Grupi i Podgrupi djelatnosti podgrupa 932 03 KATASTAR ZEMLJIŠTA I KATASTAR NEKRETNINA Izrada geodetskih elaborata 932 04 KATASTAR ZEMLJIŠTA I KATASTAR NEKRETNINA ostalo 933 01 KATASTAR INFRASTRUKTURE Izrada i vođenje katastra infrastrukture 936 01 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA Poslovi vezani uz popis stanovništva 936 02 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA Ostalo 938 01 ČUVANJE I KORIŠTENJE PODATAKA Izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda i preslika podataka državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena 939 01 NACIONALNA INFRASTRUKTURA Poslovi vezani uz Nacionalnu PROSTORNIH PODATAKA infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) GRUPA 94 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI PODGRUPA 940 01 IMOVINA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I Rješavanje imovinskopravnih odnosa VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I stambenih zgrada, poljoprivrednog PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE zemljišta, šumskog zemljišta 940 02 IMOVINA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Uknjižba prava vlasništva 940 03 IMOVINA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I Postupci podjele imovine, prava i obveza VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I jedinica lokalne i područne (regionalne) PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE samouprave zbog područnih promjena 940 04 IMOVINA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Ostalo 941 01 POLJOPRIVREDNO-PRAVNE MJERE Poljoprivredna strategija, komasacija i ostalo 943 01 IZVLAŠTENJA Utvrđivanje javnog interesa 943 02 IZVLAŠTENJA Utvrđivanje naknade za izvlašteno zemljište i zgrade 943 03 IZVLAŠTENJA Ostalo 944 01 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Pravo prvokupa 944 02 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Utvrđivanje površine za redovnu upotrebu zgrade 944 03 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Prodaja 944 04 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Zakup i pravo građenja 944 05 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Dobrovoljna predaja u posjed jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 944 06 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Ostalo 945 01 IMOVINOSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI S POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM Prijenos u državno vlasništvo 945 02 IMOVINOSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI S POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM Prenamjena poljoprivrednog zemljišta 945 03 IMOVINOSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI S POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM Ostalo 946 01 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI SA Uređivanje pravnih odnosa na šumama ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM i šumskom zemljištu u vlasništvu države 946 02 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI SA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM Ostalo

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=