ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 82 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 KLASIFIKACIJA Naziv upravnog Djelatnosti prema Glavnoj grupi, Djelatnost područja ili unutar Grupi i Podgrupi djelatnosti podgrupa GRUPA 95 STATISTIKA PODGRUPA 950 01 ORGANIZACIJA I METODE Statistička istraživanja, statistički standardi i klasifikacije, metodološke upute i ostalo 957 01 STATISTIČKI PODACI Korisnički zahtjevi 957 02 STATISTIČKI PODACI Zaštita podataka 957 03 STATISTIČKI PODACI Ostalo 958 01 OSTALE STATISTIKE Statistika uprave GRUPA 97 EUROPSKA UNIJA PODGRUPA 972 01 STRATEŠKO PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA Lokalne razvojne strategije 972 02 STRATEŠKO PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA Ostalo 974 01 MJERENJE STUPNJA RAZVIJENOSTI TERITORIJALNIH JEDINICA Ostalo 975 01 POTPOMOGNUTA PODRUČJA I DRUGA PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA, REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI I INICIJATIVE Brdsko-planinska područja 975 02 POTPOMOGNUTA PODRUČJA I DRUGA PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA, REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI I INICIJATIVE Područja posebne državne skrbi 975 03 POTPOMOGNUTA PODRUČJA I DRUGA PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA, REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI I INICIJATIVE Ruralna područja 975 04 POTPOMOGNUTA PODRUČJA I DRUGA PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA, Razvojni programi za potpomognuta REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI I područja i druga područja s razvojnim INICIJATIVE posebnostima 975 05 POTPOMOGNUTA PODRUČJA I DRUGA PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA, REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI I INICIJATIVE Regionalni razvojni programi i projekti 975 06 POTPOMOGNUTA PODRUČJA I DRUGA PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA, REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI I Sufinanciranje regionalnih i lokalnih INICIJATIVE razvojnih projekta 976 01 PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I VREDNOVANJE Praćenje, vrednovanje, izvještavanje i POLITIKE REGIONALNOG RAZVOJA ostalo 977 01 SURADNJA S JEDINICAMA LOKALNE I Smjernice i upute, upiti jedinica lokalne PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE i područne (regionalne) samouprave GRUPA 98 FONDOVI EUROPSKE UNIJE PODGRUPA 980 01 USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA I Zahtjevi za određivanje i raspodjelu KONTROLE funkcija i odgovornosti 980 02 USPOSTAVA SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE Ostalo 981 01 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE Imenovanja osoba za obavljanje funkcija

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=