ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 84 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 KLASIFIKACIJA Naziv upravnog Djelatnosti prema Glavnoj grupi, Djelatnost područja ili unutar Grupi i Podgrupi djelatnosti podgrupa 986 01 OVJERAVANJE Izjava o izdacima 986 02 OVJERAVANJE Popratni izvještaji i dokumenti 986 03 OVJERAVANJE Podnošenje računa i računovodstvene dokumentacije 986 04 OVJERAVANJE Ostalo 987 01 FINANCIJSKI INSTRUMENTI Vođenje računovodstva 987 02 OVJERAVANJE Praćenje i nadzor provedbe financijskih instrumenata 987 03 OVJERAVANJE Ostalo 988 01 NEPRAVILNOSTI Prigovori, tužbe, predstavke 988 02 OVJERAVANJE Nepravilnosti u postupcima dodjele bespovratnih sredstava i provedbi ugovora 988 03 OVJERAVANJE Ostalo 989 01 POSEBNA PITANJA Upravljanje rizicima 989 02 POSEBNA PITANJA Upravljanje nepravilnostima i prijevarama 989 03 POSEBNA PITANJA Javna nabava 989 04 POSEBNA PITANJA Uspostava i čuvanje revizijskog traga 989 05 POSEBNA PITANJA Informiranje i vidljivost 989 06 POSEBNA PITANJA Ostalo GRUPA 99 OSTALO PODGRUPA 990 01 OSTALO Djelatnosti koje se po sadržaju ne mogu uvrstiti u podgrupe 000 do 989 Članak 3. Ovim Planom utvrđuju se brojčana oznaka ustrojstvene jedinice i službene osobe Općine Sirač koja je izradile akt, a kako slijedi: Redni Naziv ustrojstvene Brojčana Brojčana broj jedinice/službene osobe oznaka oznaka 1. Općinsko vijeće 01 2. Načelnik 02 3. Jedinstveni upravni odjel 03 Pročelnik 03/1 Viši stručni suradnik za financije 03/2 Viši referent za financije 03/3 Administrativni referent 03/4 Referent za financije 03/5 Viši stručni suradnik za razvojne projekte – Voditelj društvenog doma Šibovac 03/6 Domar društvenog doma Šibovac 03/7 4. Općinsko izborno povjerenstvo 04 5. Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 05 6. Stožer civilne zaštite Općine Sirač 06 Načelnik stožera 06/1 URBROJ: 2103-17 – brojčana oznaka ustrojstvene jedinice koja je izradila akt, stvaratelja pismena – godina nastanka akta – redni broj pismena unutar predmeta Članak 4. Ovaj Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Općine Sirač primjenjuje se od 01.01.2022. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=