ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 88 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 4. INFORMACIJA o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19, 112/19) i članka 4. stavka 3. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 47/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač, KLASA: 320-02/21-01/23, URBROJ: 2111/04-01-21-9 od 21.12.2021. godine, Općina Sirač objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sirač. Tekst predmetnog Javnog natječaja objavljen je na službenim internetskim stranicama Općine Sirač www.sirac.hr, te na oglasnoj ploči Općine Sirač, Sirač, Stjepana Radića 120. Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: "NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države", na adresu Općine Sirač u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Sirač, a koji teče od 24.01.2022. godine i traje do 24.02.2022. godine. KLASA: 320-02/21-01/23 URBROJ: 2103-17-02-22-14 Sirač, 24.01.2022. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=