ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 89 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Stranica 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 Stranica 7 7 8 8 9 9 12 12 13 14 22 29 33 34 34 34 AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 1. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije 2. Odluka o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar za kratkoročno kreditno zaduženje za premoštenje likvidnosti projekta Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar KK.09.1.3.01.0006 3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 4. Odluka o davanju suglasnosti županu Bjelovarsko-bilogorske županije za potpisivanje bjanko zadužnice za sufinanciranje radova i usluga za projekt izgradnja nove zgrade Glazbene škole Vatroslava Lisinskog Bjelovar ukupnog iznosa do 1.100.000,00 kuna 5. Odluka o davanju ovlaštenja ravnateljici Medicinske škole Bjelovar za potpisivanje ugovora s dobavljačima opreme u projektu Regionalni centar kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar KK.09.1.3.01.0006 6. Odluka o davanju suglasnosti v. d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi medicinskog potrošnog materijala za PCR – grupa 1 7. Odluka o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi za opskrbu prirodnim plinom 8. Odluka o davanju suglasnosti v. d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: medicinski plinovi 9. Odluka o davanju suglasnosti v. d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje pojedinačnog Ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: održavanje Siemens uređaja 10. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Daruvarske toplice Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 11. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju prethodne suglasnosti v. d. ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za sklapanje Ugovora o nabavi laboratorijskih testova za molekularnu dijagnostiku SARS Cov-2 12. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije 13. Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje 14. Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Trnovitički Popovac 15. Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Garešnica 16. Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Čazma 17. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarskobilogorske županije 19. Odluka o darovanju dugotrajne imovine – Magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Bjelovarsko-bilogorske županije bez naknade u korist jedinica lokalne samouprave 20. Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 21. Plan rada Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije za 2022. godinu 22. Analiza stanja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu 23. Plan razvoja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 24. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Bjelovarskobilogorske županije u 2022. godini 25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije 26. Zaključak o poništenju i raspisivanju novog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije 27. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Bjelovarsko-bilogorsku županiju u 2021. godini SADRÆAJ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=