ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 90 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Stranica 35 35 35 36 36 36 37 37 39 39 40 40 40 Stranica 41 41 42 42 44 45 46 46 46 47 47 48 48 49 49 49 49 50 28. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 29. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu 30. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu 31. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za ugovaranje dodatnih vantroškovničkih radova na matičnoj školi u sklopu provedbe projekta energetske obnove 32. Zaključak o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar na utrošak viška prihoda iz 2021. godine 33. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini 34. Zaključak o isplati sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Županijske skupštine Bjelovarskobilogorske županije izabranih na dopunskim izborima za članove Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije 35. Zaključak o davanju suglasnosti županu Bjelovarsko-bilogorske županije za podjelu i prijenos poslovnih udjela trgovačkog društva Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o. 36. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije 37. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 04. lipnja do 31. prosinca 2021. godine AKTI ŽUPANA 1. Odluka o ukidanju Odluke o određivanju visine naknade za izdavanje preslika i prijepisa dokumenata prostornog uređenja i gradnje 2. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju ovlaštenih službenika za rad u e-nekretninama i za obavljanje stručnih poslova 3. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini 4. Odluka o organizaciji besplatnog ljetovanja učenika s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 5. Odluka o ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu 6. Odluka izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera 7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini 8. Plan prijma u službu u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 9. Plan savjetovanja s javnošću Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 10. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice", Daruvar 11. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju "Daruvarske toplice", Daruvar 12. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Štefanje 13. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje nepravilnosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 14. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Dežanovac 15. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju 16. Rješenje o imenovanju članice Radne skupine za unutarnju reviziju Hrvatske zajednice županija 17. Rješenje o imenovanju člana Radne skupine za obranu od tuče Hrvatske zajednice županija 18. Rješenje o imenovanju člana Radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj Hrvatske zajednice županija 19. Rješenje o imenovanju članice Radne skupine za odnose s javnošću Hrvatske zajednice županija 20. Rješenje o imenovanju člana Radne skupine za informatiku i digitalizaciju Hrvatske zajednice županija 21. Rješenje o imenovanju članice Radne skupine za obrazovanje i kulturu Hrvatske zajednice županija

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=