ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 3 Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra medicinske biokemije, jedan (1) izvršitelj/ ica na neodređeno, puno radno vrijeme, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 02101/22-03/6, Urbroj: 2103-72-03-22-07, dana 29. ožujka 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-51 Bjelovar, 12. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 98. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 19. travnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi popunjavanja radnog mjesta magistra Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na I. izmjenu i dopunu popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini, koja se odnosi na Daruvarske toplice, Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju, Dom zdravlja Bjelovarskobilogorske županije te Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/55 URBROJ: 2103-09-22-17 Bjelovar, 19. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 99. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. travnja 2022. godine, donio je ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Izvješće o radu na području suzbijanja zlouporabe droga za 2021. godinu za potrebe redovnog izvještavanja Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Županijskom povjerenstvu za suzbijanje zlouporabe droga na svom području za Izvješće o radu na području suzbijanja zlouporabe droga u 2021. godini, a za potrebe redovnog izvještavanja Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA). Članak 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/1 URBROJ: 2103/1-17-22-3 Bjelovar, 12. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=