ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 11 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 Izv 1 5 Program 1001 Javna uprava 427.422,65 3.900,00 431.322,65 100,91% Akt. A100001 Redovne aktivnosti Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 189.000,00 2.000,00 191.000,00 101,06% 32 Materijalni rashodi 189.000,00 2.000,00 191.000,00 101,06% 323 Rashodi za usluge 132.000,00 2.000,00 134.000,00 101,52% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 57.000,00 0,00 57.000,00 100,00% Akt. A100059 Dani Općine Sirač, blagdani i proslave Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 50.000,00 1.900,00 51.900,00 103,80% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 1.900,00 51.900,00 103,80% 323 Rashodi za usluge 0,00 1.900,00 1.900,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. A100060 Ostale prigodne proslave Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. A100069 Savjet mladih Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 9.000,00 0,00 9.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00% Akt. A100161 Povrat državnog zajma po godišnjoj prijavi Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi 174.422,65 0,00 174.422,65 100,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 174.422,65 0,00 174.422,65 100,00% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 174.422,65 0,00 174.422,65 100,00% Program 1002 Izbori 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00% Akt. A100063 Izbori za mjesne odbore Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 22.000,00 0,00 22.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00% GLAVA 00102 URED NAČELNIKA 241.900,00 -143,00 241.757,00 99,94% Izv 1 Program 1003 Javna uprava i administracija 241.900,00 -143,00 241.757,00 99,94% Akt. A100004 Redovan rad Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 214.900,00 -143,00 214.757,00 99,93% 31 Rashodi za zaposlene 156.000,00 0,00 156.000,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) 126.000,00 0,00 126.000,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 58.900,00 -143,00 58.757,00 99,76% 321 Naknade troškova zaposlenima 13.400,00 0,00 13.400,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 -143,00 857,00 85,70%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=