ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 121 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK 6.6.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta Tablica 53: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta ! "#$%&'(%! MC*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! $! ! ! ! .! ! ! ! "! ! ! ! :! Z! e! e! T! ! ! ! ! Z,Z,Z,),!a92$49%#&4B#!649%=2!/4?%J%9%!B!&%9?4$'<!<4?7:'<!64B392/'(%<%!7B3'92/!53'1'A#%! ! =&KL+M&!T"N!I,)'1,&(-14(!*1,&P)!512&\&,&!4!-&,21'+U!U1269+U!*14L,)5+M&U&!c!%L+/+X(&! %&()21'+,&! B14L,)5+M)! I,)'1,&(-14(Z3')0P)-M+,&! %P&L+(&(+P-1! I,)'1,&(-14(! `')0P)-M+,&! 85&K'&-1! $! R21&%#&2! S1&'<&4!<%3%! XM!d! M!/4?%J%9!7!MCC!?4/'&%!'!$92J2! ! .! Q%32&2! Q%3%! M!F!P!d! M!/4?%J%9!7!-C!/4!MCC!?4/'&%! ! "! I<92$2&2! I<92$2&%! P!F!PC!d! M!/4?%J%9!7!-!/4!-C!?4/'&%! e! :! \&%8%9&2! a23'5%! PM!F!*e!d! M!/4?%J%9!M!/4!-!?4/'&2! ! T! N%#%B#$4K%3&2! S1&'<&4!=23'5%! ]!*e!d! M!/4?%J%9!?4/'A&92!'3'!82A:2! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 6.6.7. Matrica ukupnog rizika – Klizišta (degradacija tla)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=