ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 123 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK - Nedostatak stočne hrane, nedostatak poljoprivrednih proizvoda, nemogućnost obrade poljoprivrednih površina 10-20 dana nakon povlačenja poplavnih voda. - U slučaju poplave može doći do otežanih uvjeta u prehrambenim djelatnostima stanovništva Općine. Otežani uvjeti manifestirali bi se kroz potpuno onemogućenu proizvodnju povrtlarskih i ratarskih kultura kako za osobne potrebe tako i za tržište, zato što bi se oko 20 % poljoprivrednih površina pogodnih i korištenih u poljoprivrednoj proizvodnji našlo pod vodom (u najgorem scenariju površine do 100 ha, poljski i makadamski putovi prema poljoprivrednim površinama). - Nadalje, bilo bi nužno prenamijeniti pojedine objekte za skladištenje namirnica, dok bi distribucija bila znatno otežana uslijed plavljenja ili oštećenja uobičajenih komunikacijskih pravaca. - Mogući je prekid prometa na određenim prometnicama. Promet će se u navedenom slučaju odvijati alternativnim pravcima. Vodotoci na području Općine Sirač su lokalnog karaktera. Pritoci rijeke Bijele u Općini Sirač su vodotoci Starčevac, Dubnica i Grižina. Uz navedene pritoke, u rijeku Bijelu utječe i niz potoka s Papuka i njegovih padina. Poplava u razdoblju od 22. 05. do 28. 05. 2015. god., vodotok Bijela, očitanje vodomjera u Badljevini dana 26.05.2015. godine u 7 sati iznosio je +405 cm: - oštećenja pokosa i korita bankine v. Bijela, ugrožen nasip u rkm 14+400, 14+850, 18+700 i 24+400, - oštećenje obloge pokosa korita v. Bijela u dužini 70,0 m u rkm 35+180, - naplavine na pješačkom mostu preko v. Bijela kod škole, - ugrožena obala v. Željnjak. U svrhu zaštite od poplave izvedeni su zečji nasipi. Poplava u razdoblju od 06. 03. do 08. 03. 2016. god., vodotok Bijela, očitanje vodomjera u Badljevini dana 06.03.2016. u 11 sati iznosio je +180 cm: - daljnja oštećenja desnog pokosa korita v. Bijela na mjestu prijelaza plinovoda. Poplava u razdoblju od 16. 07. do 17. 07. 2016. god., vodotok Bijela, očitanje vodomjera u Badljevini dana 16.07.2016. u 21 sat iznosio je +408 cm: - oštećenja obaloutvrde ušće v. Željnjak u v. Bijelu od rkm 27+710 – 27+740 i od rkm 28+670-28+770, - oštećenje obaloutvrde v. Bijela u naselju Sirač, rkm 27+870-27+890 i 28+670- 28+770, - oštećenje pokosa korita v. Grižina i ceste u dužini 100 m, - urušenje pješačkog mosta kod škole u Siraču preko v. Bijela rkm 27+500, - urušenje cestovnog mosta na poljskom putu u Siraču preko v. Bijela rkm 29+668, - oštećenje pokosa korita v. Bijela u naselju Sirač, rkm 29+660 – 29+800, - oštećenje krila stepenice na v. Bijela u rkm 34+740, - poplavljeno je u naselju Sirač 35 ha poljoprivrednog zemljišta, ugroženo 10 stambenih - objekata i prometnica ŽC Sirač – Bijela - Daruvar. Poplava u razdoblju od 23. 10 do 24. 10. 2017. god., vodotok Bijela, očitanje vodomjera u Badljevini dana 23. listopada 2017. godine u 19 sati iznosio je +267 cm: - daljnja oštećenja pokosa i korita lijeve i desne obale v. Bijela u rkm 28+850, - oštećenja pokosa lijeva obala v. Bijela u rkm 28+910. Slika 16: Prikaz kopnenih vodenih tijela na području Općine Izvor: Geoportal, DGU Internet preglednik, 2021. god.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=