ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 125 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Tablica 54: Pregled Dionice D.6.14. Lijeva obala rijeke Bijele, Janja Lipa - tvornica vapna, rkm 0+000 do 35+180, nasip km 0+000-0+800; km 0+000-4+260; km 0+000-2+010; km 0+000-1+140 Dionica obrane broj D.6.14. VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina rijeka Bijela, I.o.; Janja Lipa – tvornica vapna; rkm 0+00-35+180 (35,180 km) OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANA OD POPLAVA PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM Županija, Općine, naselja i objekti Požeškoslavnoska; Brezine, Badljevina Bjelovarskobilogorska; Sirač OBJEKTI NA DIONICI rkm 1+104 željeznički most rkm 2+580 cestovni most rkm 2+625 ustava rkm 5+790 cestovni most rkm 9+203 stepenica rkm 9+215 cestovni most rkm 9+220 rampa jednosmjerna rkm 9+360 čep rkm 9+476 stepenica rkm 10+378 stepenica rkm 12+080 stepenica rkm 12+085 cestovni most rkm 16+795 cestovni most rkm 17+189 ustava rkm 20+412 cestovni most rkm 20+418 AVS Badljevina NASIPI Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina nasipa Lijevi nasip Bijele od mosta na cesti Strižičevac – Brekinska uzvodno jedan kilometar, od utoka kanala O – III uzduž Badljevačkog polja kazete I i dijela kazete II, od željezničke stanice Badljevina do početka Siračkog polja ispod naselja Dereza, od Orašja u Siraču do željezničkog mosta na industrijskoj pruzi; rkm 9+220-10+025 km 0+000-0+800 (0,80 km) rkm 16+820-20+855 km 0+000-4+260 (4,26 km) rkm 22+310-25+420 km 0+000-2+010 (2,01 km) rkm 26+056-27+185 km0+000-1+140 (1,14 km) (Ukupno 8,210 km nasipa) Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V – vodomjer, km (aps. kota "0") P – pripremno stanje R – redovna obrana I – izvanredna obrana IS – izvanredno stanje M – najviši zabilježeni vodostaj V – Badljevina, rkm 20+418 (137,14) P = +200 R = +250 I = +400 IS = +500 M = +494 (6. 2. 1980.) rkm 22+425 ustava rkm 22+460 preljev rkm 22+503 cestovni most rkm 26+145 čep rkm 27+188 željeznički most rkm 27+352 cestovni most rkm 27+658 stepenica rkm 27+833 stepenica rkm 27+935 cestovni most rkm 27+943 čep rkm 28+770 cestovni most rkm 29+668 cestovni most rkm 29+940 stepenica rkm 32+668 cestovni most rkm 34+408 cestovni most rkm 34+740 stepenica rkm 35+000 AVS Kamenolom Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja – Sektor D – srednja i donja Sava – Branjeno područje 6: područje maloga sliva Ilova – Pakra, 2014. god.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=