ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 126 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Vodotok Bijela – st. 0+00-35+180 objekti i naselja: - ustava u rkm: 2+625, 17+189, 22+425 - stepenice u rkm: 9+203, 9+476, 10+378, 12+080, 27+658, 27+833, 29+940, 34+740 - čep u rkm: 9+360, 26+145, 27+943, 13+707, 15+495, 16+365 u lijevom zaobalju su: - naselja: Sirač, Kapetanovo Polje, Strižičevac, Brezine - ušća: v. Purnica, Suvaja, Grižina, Željnjak, Kravarina, Koritska, Orlovac Karakteristike dionice: - lijevi nasip vodotoka Bijela od rkm 9+220-27+185 godina izgradnje nasipa 1975. - 2006. - vodostaj +200 do +250 cm na VS Badljevina (P) - vodostaj +250 do +400 cm na VS Badljevina (R) - vodostaj +400 do +500 cm na VS Badljevina (I) - vodostaj veći od +500 na VS Badljevina (IS)- Najpovoljniji putevi (trase) za obilazak i nadzor dionice: - glavne prometne veze do vodotoka i vodnih građevina koje čine obrambeni sustav su: seoska cesta kroz Brezine za mlin, prometnica Kukunjevac – Gaj, Toranj – Brekinska, Kapetan Polje – Goveđa Polje, Donja Obrijež – Gornji Sređani, Omanovac – Badljevina, Badljevina – Dereza kod bivšeg mlina, Sirač – Barica, Sirač – Orašje, Kamen Sirač – industrija. Tablica 55: Pregled Dionice D.6.15. - Desna obala rijeke Bijele, Janja Lipa - tvornica vapna, rkm 0+000 do 35+180, nasip km 0+000-1+140; km 0+000-0+480; km 0+000-7+460; km 0+000-0+860; km 0+000-2+810; km 0+000-0+340 Dionica obrane broj D.6.15. VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina Ukupna dužina rijeka Bijela, d.o.; Janja Lipa – tvornica vapna; rkm 0+000-35+180 (35,180 km) OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANA OD POPLAVA PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM Županija, Općine, naselja i objekti Požeškoslavonska; Poljana, Gaj, Kapetanovo Polje Badljevina Bjelovarskobilogorska: Sirač OBJEKTI NA DIONICI rkm 0+738 propust rkm 1+104 željeznički most rkm 2+580 cestovni most rkm 2+625 ustava rkm 5+790 cestovni most rkm 9+203 stepenica rkm 9+215 cestovni most rkm 9+476 stepenica rkm 10+378 NASIPI Naziv nasipa Naziv dionice Stacionaža po vodotoku Stacionaža po nasipu Ukupna dužina nasipa Desni nasip Bijele od utoka u Pakru do željezničke pruge Daruvar – Banova Jaruga, od mosta na cesti Strižičevac – Brekinska do transverzalnog nasipa i utoka Stare Bijele, od utoka Stare Bijele do mlina u Gornjim Sređanima, od početka Siračkog polja do utoke Dubnice, u području spomen parka Sirač; rkm 0+000-1+000 Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava: V – vodomjer, km (aps. kota "0") P – pripremno stanje R – redovna obrana I – izvanredna obrana IS – izvanredno stanje M – najviši zabilježeni vodostaj V – Badljevina, rkm 20+418 (137,14) P = +200 R = +250 I = +400 IS = +500 M = +494 (6. 2. 1980.) stepenica rkm 12+080 stepenica rkm 125+085 cestovni promet rkm 13+707 čep rkm 15+495 čep rkm 16+365 čep rkm 16+795 cestovni most rkm 17+189 ustava rkm 20+412 cestovni most rkm 20+418 AVS Badljevina rkm 22+425

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=