ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 127 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Vodotok Bijela – st. 0+00 – 35+180 objekti i naselja: - ustava u rkm: 2+625; 17+189, 22+425 - stepenice u rkm: 9+203, 9+476, 10+378, 12+080, 27+658, 27+833, 29+940, 34+740 - čep u rkm: 9+360, 26+145, 27+943, 13+707, 15+495, 16+365 u desnom zaobalju su: - naselja: Sirač, Badljevina, Brekinska, Gaj, Poljana - ušća: v. Brekinska, Dabrovica, Jovača, Stančevac, Sloboština Karakteristike dionice: - desni nasip v. Bijela od rkm 0+000-27+658 - vodostaj +200 do +250 cm na VS Badljevina (P) - vodostaj +250 do +400 cm na VS Badljevina (R) - vodostaj +400 do +500 cm na VS Badljevina (I) - vodostaj veći od +500 na VS Badljevina (IS) Najpovoljniji putevi (trase) za obilazak i nadzor dionice: - glavne prometne veze do vodotoka i vodnih građevina koje čine obrambeni sustav su: cesta kroz Brezine za mlin, prometnica Kukunjevac – Gaj, Toranj – Brekinska, Kapetan Polje – Goveđa Polje, Donja Obrijež – Gornji Sređani, Omanovac – Badljevina, Badljevina – Dereza kod bivšeg mlina, Sirač – Barica, Sirač – Orašje, Kamen Sirač – industrija. Slaba mjesta u obrambenom sustavu: - mlin Vašatko (rkm 2+600). 6.7.5. Uzrok poplave Poplave su jedna od geofizičkih pojava, odnosno pojava neuobičajeno velike količine vode na određenom mjestu zbog djelovanja prirodnih sila (velika količina oborina) ili drugih uzroka kao što su propuštanje brana, ratna razaranja i sl. Prema uzrocima nastanka poplave se mogu podijeliti na: - poplave nastale zbog jakih oborina, - poplave nastale zbog nagomilavanja leda u vodotocima, - poplave nastale zbog klizanja tla ili potresa, - poplave nastale zbog rušenja brane ili ratnih razaranja. S obzirom na vrijeme formiranja vodnog vala poplave se mogu razvrstati na: ustava rkm 22+460 preljev rkm 22+503 cestovni most rkm 27+188 željeznički most rkm 27+352 cestovni most rkm 27+658 stepenica rkm 27+833 stepenica rkm 27+935 cestovni most rkm 28+770 cestovni most rkm 29+668 cestovni most km 0+000-1+140 (1,14 km) rkm 9+220-9+354 km 0+000-0+480 (0,48 km) rkm 9+384-16+330 km 0+000-7+460 (7,46 km) rkm 16+370-17+445 km 0+000-0+860 (0,86 km) rkm 24+120-26+625 rkm 0+000-2+810 (2,81 km) rkm 27+364-27+658 rkm 0+00-0+340 (0,34 km) (Ukupno 13,090 km nasipa) rkm 29+940 stepenica rkm 32+668 cestovni most rkm 34+408 cestovni most rkm 34+740 stepenica rkm 35+000 AVS Kamenolom Izvor: Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja – Sektor D – srednja i donja Sava – Branjeno područje 6: područje maloga sliva Ilova – Pakra, 2014. god.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=