ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 142 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 • Procjena štete na stambenom fondu na području Općine (potres VII° MCS vršnog ubrzanja 1,47 m/s2) - potres jačine VII° MCS ljestvice je pogodio Općinu Sirač, - akceleracija koja odgovara VII° potresa iznosi 1,47 m/s2 i jednaka je na cijelom području, - trajanje potresa je 15 sekundi, - ukupan broj stanovnika je 2.218, - ukupan broj stambenih jedinica je 1.254, - u cilju sagledavanja mogućih šteta korišten je proračun koji određuje štete na objektima po kategorijama gradnje, broj ranjenih i poginulih, količinu građevinskog otpada koji bi nastao kod potresa VII° MCS, površinu zemljišta potrebnu za deponiranje tolike količine otpada, potrebnu mehanizaciju za uklanjanje količine od 20% otpada koliko je u prva dva dana potrebno ukloniti zbog spašavanja zatrpanih osoba, - u trenutku potresa svi se stanovnici nalaze u stambenim zgradama. • Podjela objekata prema kategoriji gradnje: I – zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), što znači da su objekti građeni uglavnom od cigle vezane žbukom te sa stropovima od drvenih greda i nešto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaža, II – zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama (od 1945-ih godina do 1960-ih godina), III – armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-ih godina do danas), IV – zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-ih godina do danas), V – skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-ih godina do danas). Podaci za područje Općine koji bi klasificirali sve izgrađene stambene objekte prema navedenoj podjeli još ne postoje. kako bi se dobio približan postotni udio stambenih objekata po pojedinim tipovima, korišteni su podaci o vremenu gradnje građevina na području Republike Hrvatske prema Popisu stanovništva iz 2011. god. 30 % zidane zgrade Tip I 55 % zidane zgrade s armirano betonskim serklažama Tip II (od 1945-tih godina do 1960-tih godina) 10 % armiranobetonske skeletne zgrade Tip III (od 1960-tih godina do danas) 3 % zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV (od 1960-tih godina do danas) 2 % skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V (od 1960-tih godina do danas). • U kategoriju I (zidane zgrade) svrstano je 30% objekata ili 376 zidana objekta stare jezgre izgrađene do 1940. godine - 8% ili 30 objekata neće imati nikakvih oštećenja - 10% ili 38 objekata imat će neznatna oštećenja i 6% građevinske štete - 40% ili 150 objekata imat će umjeren stupanj oštećenja i 20% građevinske štete - 35% ili 132 objekata imat će jaka oštećenja i 40% građevinske štete - 4% ili 15 objekata imat će totalni stupanj oštećenja i 62% građevinske štete - 3% ili 11 objekta bit će srušeno uz 100% građevinske štete • U kategoriju II (zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama) svrstano je 55% ili 690 objekata. To su zgrade zidane u šezdesetim godinama, pa do devedesetih godina. - 50% ili 345 objekata neće doživjeti nikakva oštećenja - 25% ili 172 objekata će imati neznatan stupanj oštećenja uz 6% građevinske štete - 23% ili 159 objekta će imati umjereni stupanj oštećenja uz 20% građevinske štete - 2% ili 14 objekta će imati jaka oštećenja uz 40% građevinske štete • U kategoriju III (armiranobetonske skeletne zgrade) svrstano je 10% ili 125 objekata - 37% ili 46 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja - 25% ili 31 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete - 33% ili 41 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete - 2% ili 3 objekta će imati jaka oštećenja uz 40% građevinske štete - 2% ili 3 objekata će imati totalna oštećenja uz 62% građevinske štete - 1% ili 1 objekata bit će srušeno uz 100 % građevinske štete • U kategoriju IV (sustav armiranobetonskih nosivih zidova) svrstano je 3% ili 38 objekata - 5% ili 2 objekata neće doživjeti nikakva oštećenja - 70% ili 27 objekta će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete - 25% ili 9 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete • U kategoriju V (skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima) svrstano je 2% ili 25 objekata

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=