ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 147 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK 6.8.7. Matrica ukupnog rizika – Potres 6.8.8. Izvor podataka 1. Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. god. 2. Geološki odsjek PMF-a, Zagreb 3. Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god. 4. Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 65/16) 5. Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016. god., Izmjene i dopune iz 2019. god. 6. Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Bjelovarsko-bilogorske županije i jedinica lokalne samouprave na području županije, 2016. god. 7. Zakon o kritičnim infrastrukturama ("Narodne novine", broj 56/13) 8. Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21). 7. UKUPNA MATRICA RIZIKA Analizirani rizici (scenariji) za Općinu prikazani u odvojenim matricama pri obradi svakog pojedinog rizika uspoređuju se u zajedničkoj matrici koja se kasnije koristi tijekom vrednovanja i prioritizacije rizika. ! "#$%&'(%!)+W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! "#$#O#!Y*-'(0*!,),142I!'(+()*!?!&2-'/3! !"#"$%& ,-#$1.! '(#")&*+,'(!"-(%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,-2$8#%9%&01! #/%! 6=$-<-9%&-! 3-#$1.-4! &%!3-2$6:06!B3A'&1! ! !

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=