ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 148 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 • Prikaz matrice događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ukupno 8. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE Za potrebe ove analize sustava civilne zaštite izrađena je analiza na području preventive i reagiranja. 8.1. Analiza na području preventive 8.1.1. Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite Općina u razdoblju izrade Procjene rizika posjeduje sljedeće akte: • Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Sirač (KLASA: 810-03/17-01/2, URBROJ: 2111/04-01-18-38, od 16.11.2018. god.) • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sirač za razdoblje od 2018. do 2021.god. (KLASA: 810-01/18-01/1, URBROJ: 2111/04-01-18-3, od 01. ožujka 2018. god.), • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2020. godinu (KLASA: 810-01/21-01/1, URBROJ: 2111/04-01-21-2, od 16.03.2021. god.),

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=