ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 20 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 Akt. A100163 Stajalište za autobuse Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 204.625,00 375,00 205.000,00 100,18% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 204.625,00 375,00 205.000,00 100,18% 421 Građevinski objekti 204.625,00 375,00 205.000,00 100,18% Akt. K100052 Izgradnja plinovoda Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 386 Kapitalne pomoći 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. K100053 Izgradnja kanalizacije Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00% 386 Kapitalne pomoći 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00% Akt. K100054 Izgradnja vodovoda Funkcija: 0630 Opskrba vodom 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 386 Kapitalne pomoći 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. K100055 Izgradnja javne rasvjete Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. K100057 Opremanje groblja Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100077 Ulaganja na tuđu imovinu Funkcija: 0451 Cestovni promet 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. K100106 Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani - Bijela - Borki Funkcija: 0451 Cestovni promet 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. K100114 Ulica Kralja Zvonimira Funkcija: 0451 Cestovni promet 75.000,00 12.000,00 87.000,00 116,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 12.000,00 87.000,00 116,00% 421 Građevinski objekti 75.000,00 12.000,00 87.000,00 116,00% Akt. K100126 Odvojak u Kipu (prema Tutiću) Funkcija: 0451 Cestovni promet 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00% Akt. K100147 Groblje Miljanovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100148 Groblje Šibovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=