ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 21 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100149 Groblje Kip Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100153 Rekonstrukcija i sanacija ceste Sirač - Bijela Funkcija: 0451 Cestovni promet 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100162 Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 500.000,00 49.125,00 549.125,00 109,83% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000,00 49.125,00 549.125,00 109,83% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 49.125,00 549.125,00 109,83% Program 1035 Legalizacija komunalne infrastrukture 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% Akt. A100142 Legalizacija komunalne infrastrukture Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% GLAVA 00203 KOMUNALNE DJELATNOSTI 2.082.000,00 33.689,52 2.115.689,52 101,62% Izv 1 4 5 6 Program 1026 Održavanje nerazvrstanih cesta 752.000,00 0,00 752.000,00 100,00% Akt. A100128 Održavanje nerazvrstanih cesta Funkcija: 0451 Cestovni promet 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 700.000,00 0,00 700.000,00 100,00% Akt. A100140 Zimska služba Funkcija: 0451 Cestovni promet 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. A100144 Horizontalna i vertikalna signalizacija Funkcija: 0451 Cestovni promet 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% Program 1027 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% Akt. A100129 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% Program 1028 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. A100130 Održavanje kanala odvodnje oborinskih voda Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=