ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 22 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 Račun/ Opis Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Program 1029 Održavanje javnih zelenih površina 293.000,00 0,00 293.000,00 100,00% Akt. A100131 Održavanje javnih zelenih površina Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 293.000,00 0,00 293.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 293.000,00 0,00 293.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 290.000,00 0,00 290.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% Program 1030 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 570.000,00 0,00 570.000,00 100,00% Akt. A100132 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja 570.000,00 0,00 570.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 570.000,00 0,00 570.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 570.000,00 0,00 570.000,00 100,00% Program 1031 Održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100133 Održavanje groblja i mrtvačnica Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Program 1032 Održavanje čistoće javnih površina 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00% Akt. A100134 Održavanje čistoće javnih površina Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00% Program 1033 Održavanje javne rasvjete 205.000,00 33.689,52 238.689,52 116,43% Akt. A100135 Održavanje javne rasvjete Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 205.000,00 33.689,52 238.689,52 116,43% 32 Materijalni rashodi 205.000,00 33.689,52 238.689,52 116,43% 322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 33.689,52 183.689,52 122,46% 323 Rashodi za usluge 55.000,00 0,00 55.000,00 100,00% Program 1034 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 56.000,00 0,00 56.000,00 100,00% Akt. A100143 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 56.000,00 0,00 56.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 56.000,00 0,00 56.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 56.000,00 0,00 56.000,00 100,00% Program 1036 Nabava kamenog materijala 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% Akt. A100141 Nabava kamenog materijala Funkcija: 0451 Cestovni promet 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% UKUPNO 12.766.102,65 225.300,00 12.991.402,65 101,76%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=