ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 25 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Zgrada općine – tekuće i investicijsko uređenje Ukupna vrijednost investicije 585.000,00 kn -163.489,52 421.510,48 / Planirana sredstva u 2021. g. 585.000,00 kn -163.489,52 421.510,48 / Arhiva - građevinski radovi 89.603,34 kn 13.934,23 103.537,06 Opći prihodi i primici Arhiva - nadzor 10.000,00 kn 4.125,00 14.125,00 Arhiva - građevinski radovi 55.396,66 kn 0 55.396,66 Pomoći državnog proračuna 224.603,34 kn -200.000,00 24.603,34 Opći prihodi i primici Vijećnica – građevinski radovi 55.396,66 kn 0 55.396,66 Pomoći državnog proračuna Klima 0 18.451,25 18.451,25 Opći prihodi i primici Uređenje Vijećnice obuhvaća sljedeće radove: • spuštanje stropa • postavljanje parketa • provođenje instalacija • postavljanje rasvjetnih tijela. Uređenje Arhive obuhvaća sljedeće radove: • postavljanje unutarnje stolarije • postavljanje ventilacije • bojanje zidova. Radovi na oba objekta su dovršeni te je bilo potrebe za korigiranjem iznosa sukladno stvarnim troškovima izvođenja. Članak 2. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 12/21, 02/22) u članku 2. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.1. Društveni (kulturni) domovi iza podtočke 1.1.7. dodaje se nova podtočka 1.1.8. koja glasi: Rekonstrukcija društvenog doma Miljanovac Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Dom Miljanovac (R 835) Ukupna vrijednost investicije 0,00 50.500,00 50.500,00 / Planirana sredstva u 2022. g. 0,00 50.500,00 50.500,00 / Troškovi tehničke dokumentacije 0,002w 50.500,00 50.500,00 Pomoći Troškovi projektne dokumentacije. Članak 3. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 12/21, 02/22) u članku 2. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.2. Nogostupi i ceste podtočka 1.2.2. Ceste, Ulica Kralja Zvonimira mijenja se i glasi: Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Ulica Kralja Zvonimira (R 702) Ukupna vrijednost investicije 75.000,00 12.000,00 87.000,00 / Planirana sredstva u 2021. g. 75.000,00 12.000,00 87.000,00 / Troškovi građenja 75.000,00 12.000,00 87.000,00 Opći prihodi i primici

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=