ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 26 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 U ulici Kralja Zvonimira izvedeni su radovi asfaltiranje odvojka (cca 60 m²) i postavljanje rubnika. Rok završetka radova 2022. godina. Članak 4. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 12/21, 02/22) u članku 2. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.4. Groblja, Uređenje pješačkih staza na groblju Sirač mijenja se i glasi: Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju Ukupna vrijednost investicije 500.000,00 49.125,00 549.125,00 / Planirana sredstva u 2022. g. 500.000,00 49.125,00 549.125,00 / Građevinski radovi 330.000,00 10.000,00 340.000,00 Pomoći 170.000,00 13.125,00 183.125,00 Opći prihodi i primici Troškovi postavljanja vodovodne mreže 0,00 26.000,00 26.000,00 Opći prihodi i primici Na groblju Sirač planira se uređenje pješačkih staza (asfaltiranje). Rok završetka radova 2022. g. Povećani su troškovi građevinskih radova kao i troškovi postavljanja vodovodne mreže koji nisu bila ni planirani no ukazala se je potreba za istim. Članak 5. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 12/21, 02/22) u članku 2. u dijelu 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja dodaje se nova točka koja glasi: Nadstrešnica ispred O. Š. Sirač Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Nadstrešnica ispred O. Š. Sirač (R 835) Ukupna vrijednost investicije 0,00 68.000,00 68.000,00 / Planirana sredstva u 2022. g. 0,00 68.000,00 68.000,00 / Troškovi tehničke dokumentacije 0,00 68.000,00 68.000,00 Opći prihodi i primici Općina Sirač je financirala troškove građevinskih radova izrade drvene nadstrešnice u školskom dvorištu. Članak 6. Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i na internet stranici Općine Sirač. KLASA: 363-05/21-01/2 URBROJ: 2103-17-02-22-2 Sirač, 07. srpnja 2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=