ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 3 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/55 URBROJ: 2103-09-22-28 Bjelovar, 13. srpnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 150. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. srpnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja spremačica na određeno, puno radno vrijeme, pet (5) izvršitelja/ica u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja spremačica na neodređeno, puno radno vrijeme, pet (5) izvršitelja/ica u Općoj bolnici Bjelovar, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/12, Ur.broj: 2103-72-03-22-02, dana 05. srpnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-102 Bjelovar, 12. srpnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=