ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 38 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 (7) Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuju se propisi Republike Hrvatske te će se u skladu s time isti dokumenti i tumačiti. Članak 16. (1) Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za njihovo donošenje. Članak 17. (1) Ovi Opći uvjeti prileže Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sirač i njezin su sastavni dio. (2) Ovi Opći uvjeti objavit će se u "Županijskom glasniku", te na mrežnim stranicama Davatelja usluge: Darkom d.o.o. na adresi www.darkom-daruvar.hr. PRILOG: IZJAVA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA PODATAK A Prijedlog davatelja javne usluge B Očitovanje korisnika usluge Šifra korisnika Podaci o korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe 1. ili fizičke osobe - obrtnika) Adresa korisnika usluge OIB korisnika usluge 2. Obračunsko mjesto (adresa nekretnine) 3. Mjesto primopredaje (lokacija spremnika) Vrsta, zapremina i količina 4. spremnika za miješani komunalni otpad sukladno odluci JLS-a o načinu pružanja usluge 5. Udio u korištenju spremnika 1 Broj planiranih primopredaja 6. miješanog komunalnog otpada Najmanje jednom u dva tjedna Broj primopredaja mjesečno: u obračunskom razdoblju (tj. dvije primopredaje mjesečno) ________________ (1 mjesec) Broj planiranih primopredaja Najmanje jednom tjedno biootpad Broj primopredaja mjesečno 7. biorazgradivog komunalnog (tj. četiri primopredaje mjesečno) (ukoliko ne kompostirate) otpada u obračunskom razdoblju Najmanje jednom mjesečno otpadni Biootpad _____________ (1 mjesec) papir i karton Papir, karton __________ Očitovanje o kompostiranju biootpada (zaokružiti) – KORISNIK KOMPOSTIRA BIOOTPAD DA NE Očitovanje o korištenju Nekretnina se koristi: 8. nekretnine na obračunskom Trajno a) trajno ili povremeno mjestu ili o trajnom b) trajno se ne koristi - nekorištenju nekretnine (priložiti dokaz*) Obavijest davatelja javne Ugovor o korištenju usluge smatra se sklopljenim kada: 9. usluge o uvjetima kad se 1. korisnik usluge dostavi Izjavu ili Ugovor smatra sklopljenim 2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za miješani komunalni otpad ukoliko korisnik ne dostavi Izjavu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=