ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 41 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK 2.9.5. Objekti kritične infrastrukture.......................................................................................................... 29 2.10.1. Prirodni pokazatelji. ......................................................................................................................... 38 2.10.2. Kulturni pokazatelji.......................................................................................................................... 38 2.11. Povijesni pokazatelji na području Općine. .................................................................................................. 41 2.11.1. Prijašnji događaji.............................................................................................................................. 41 2.11.2. Štete uslijed prijašnjih događaja. ..................................................................................................... 42 2.11.3. Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu................................................................ 42 2.12. Pokazatelji operativne sposobnosti na području Općine............................................................................. 42 2.12.1. Popis operativnih snaga koje djeluju na području Općine.............................................................. 43 3. IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE....................................................... 43 3.1. Popis identificiranih prijetnji i rizika na području Općine.......................................................................... 44 3.2. Odabrani rizici te razlozi odabira rizika na području Općine..................................................................... 49 3.3. Kartografski prikaz....................................................................................................................................... 49 3.3.1. Karte prijetnji. .................................................................................................................................. 49 3.3.2. Karte rizika....................................................................................................................................... 49 3.3.3. Kartografski prikaz rizika i prijetnji na području Općine............................................................... 50 4. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA NA KATEGORIJE DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI.............. 50 4.1. Život i zdravlje ljudi..................................................................................................................................... 50 4.2. Gospodarstvo................................................................................................................................................ 50 4.3. Društvena stabilnost i politika. .................................................................................................................... 51 5. VJEROJATNOST POJAVE PRIJETNJE – RIZIKA..................................................................................... 52 6. SCENARIJI NA PODRUČJU OPĆINE........................................................................................................... 53 6.1. RIZIK – Epidemije i pandemije................................................................................................................... 54 6.1.1. NAZIV SCENARIJA – Epidemija influence na području Općine te pojava epidemije novog virusa..................................................................................................................................... 54 6.1.2. Uvod – Epidemije i pandemije. ....................................................................................................... 54 6.1.3. Prikaz utjecaja epidemija i pandemija na kritičnu infrastrukturu (KI). .......................................... 56 6.1.4. Kontekst – Epidemije i pandemije................................................................................................... 56 6.1.5. Uzrok epidemije na području Općine.............................................................................................. 58 6.1.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed epidemije..................................... 59 6.1.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed epidemije............................................. 60 6.1.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije........................................... 61 6.1.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi..................................................................................... 61 6.1.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na gospodarstvo................................................................................................ 62 6.1.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku..................................................................... 63 6.1.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije. ..... 63 6.1.7. Matrica ukupnog rizika – Epidemije i pandemije........................................................................... 64 6.1.8. Izvor podataka.................................................................................................................................. 64 6.2. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature.............................................................. 65 6.2.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava toplinskog vala na području Općine............................................. 65 6.2.2. Uvod – Ekstremne temperature........................................................................................................ 65 6.2.3. Prikaz utjecaja ekstremnih temperatura na kritičnu infrastrukturu (KI)......................................... 65 6.2.4. Kontekst – Ekstremne temperature.................................................................................................. 66 6.2.5. Uzrok ekstremnih temperatura......................................................................................................... 69 6.2.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed ekstremnih temperatura............... 70 6.2.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed ekstremnih temperatura....................... 70 6.2.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature.......................................... 71 6.2.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi.............................................................. 73 6.2.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo.......................................................................... 73

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=