ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 42 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 6.2.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku............................................... 74 6.2.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura. .................................................................................................... 74 6.2.7. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Ekstremne temperature)....................... 75 6.2.8. Izvor podataka.................................................................................................................................. 75 6.3. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline).......................................................................... 76 6.3.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava tuče na području Općine............................................................... 76 6.3.2. Uvod – Tuča..................................................................................................................................... 76 6.3.3. Prikaz utjecaja tuče na kritičnu infrastrukturu (KI)......................................................................... 76 6.3.4. Kontekst – Tuča................................................................................................................................ 77 6.3.5. Uzrok tuče. ....................................................................................................................................... 78 6.3.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed tuče.............................................. 78 6.3.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed tuče...................................................... 79 6.3.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča. ...................................................................... 79 6.3.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na život i zdravlje ljudi.............................................................................................. 79 6.3.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na gospodarstvo......................................................................................................... 80 6.3.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na društvenu stabilnost i politiku...................................................................................... 80 6.3.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče. .............. 81 6.3.7. Matrica ukupnog rizika – Tuča (padaline)....................................................................................... 82 6.3.8. Izvor podataka.................................................................................................................................. 82 6.4. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline). ........................................................................ 83 6.4.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava mraza na području Općine............................................................ 83 6.4.2. Uvod – Mraz. ................................................................................................................................... 83 6.4.3. Prikaz utjecaja mraza na kritičnu infrastrukturu (KI). .................................................................... 83 6.4.4. Kontekst – Mraz............................................................................................................................... 83 6.4.5. Uzrok mraza..................................................................................................................................... 85 6.4.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed mraza........................................... 86 6.4.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed mraza................................................... 86 6.4.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz....................................................................... 86 6.4.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na život i zdravlje ljudi........................................................................................... 87 6.4.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na gospodarstvo...................................................................................................... 87 6.4.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na društvenu stabilnost i politiku........................................................................... 88 6.4.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza. ........... 88 6.4.7. Matrica ukupnog rizika – Mraz (padaline)...................................................................................... 89 6.4.8. Izvor podataka.................................................................................................................................. 89 6.5. RIZIK – Suša 90 6.5.1. NAZIV SCENARIJA – Suša. .......................................................................................................... 90 6.5.2. Uvod – Suša. .................................................................................................................................... 90 6.5.3. Prikaz utjecaja suše na kritičnu infrastrukturu (KI). ....................................................................... 91 6.5.4. Kontekst – Suša................................................................................................................................ 91 6.5.5. Uzrok suša........................................................................................................................................ 95 6.5.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed suše.............................................. 95 6.5.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed suše...................................................... 95 6.5.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša........................................................................ 95 6.5.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na život i zdravlje ljudi. ............................................................................................ 96

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=