ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 43 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK 6.5.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na gospodarstvo......................................................................................................... 96 6.5.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku.............................................................................. 97 6.5.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše............... 97 6.5.7. Matrica ukupnog rizika – Suša. ....................................................................................................... 98 6.5.8. Izvor podataka.................................................................................................................................. 98 6.6. RIZIK – Degradacija tla - Klizišta. ............................................................................................................. 99 6.6.1. NAZIV SCENARIJA – Klizišta. ..................................................................................................... 99 6.6.2. Uvod – Klizišta. ............................................................................................................................... 99 6.6.3. Prikaz utjecaja klizišta na kritičnu infrastrukturu (KI).................................................................. 102 6.6.4. Kontekst – Klizišta......................................................................................................................... 102 6.6.5. Uzrok klizišta. ................................................................................................................................ 104 6.6.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed klizišta....................................... 105 6.6.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed klizišta............................................... 105 6.6.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta................................................................. 105 6.6.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na život i zdravlje ljudi....................................................................................... 107 6.6.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na gospodarstvo. ................................................................................................. 107 6.6.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta na društvenu stabilnost i politiku............................................................ 108 6.6.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed klizišta. ....... 109 6.6.7. Matrica ukupnog rizika – Klizišta (degradacija tla)...................................................................... 110 6.6.8. Izvor podataka................................................................................................................................ 110 6.7. RIZIK – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela (poplava)............................................ 111 6.7.1. NAZIV SCENARIJA – Poplava na području Općine................................................................... 111 6.7.2. Uvod – Poplava.............................................................................................................................. 111 6.7.3. Prikaz utjecaja poplave na kritičnu infrastrukturu (KI)................................................................. 113 6.7.4. Kontekst – Poplava. ....................................................................................................................... 113 6.7.5. Uzrok poplave. ............................................................................................................................... 119 6.7.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed poplave...................................... 120 6.7.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed poplave.............................................. 120 6.7.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava. ............................................................... 120 6.7.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na život i zdravlje ljudi...................................................................................... 121 6.7.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na gospodarstvo................................................................................................. 122 6.7.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na društvenu stabilnost i politiku. ..................................................................... 122 6.7.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave. ...... 123 6.7.7. Matrica ukupnog rizika – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela. .................... 124 6.7.8. Izvor podataka................................................................................................................................ 124 6.8. RIZIK – Potres........................................................................................................................................... 125 6.8.1. NAZIV SCENARIJA – Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine. ................ 125 6.8.2. Uvod – Potres................................................................................................................................. 125 6.8.3. Prikaz utjecaja potresa na kritičnu infrastrukturu (KI).................................................................. 132 6.8.4. Kontekst – Potres. .......................................................................................................................... 132 6.8.5. Uzrok pojave potresa...................................................................................................................... 134 6.8.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed potresa....................................... 134 6.8.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed potres................................................. 135 6.8.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres................................................................... 135 6.8.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na život i zdravlje ljudi....................................................................................... 142

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=