ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 45 Broj 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Tablica 12: Raspodjela stanovništva Općine prema djelatnosti i broju zaposlenih.................................................. 24 Tablica 13: Prikaz raspodjele stanovnika prema izvoru sredstva za život. .............................................................. 25 Tablica 14: Prikaz vrsta naknada i broja primatelja naknada na području Općine.................................................. 25 Tablica 15: Prikaz pravnih osoba u gospodarstvu prema djelatnosti........................................................................ 27 Tablica 16: Pregled potrošnje električne energije na području Općine u 2020.god................................................. 30 Tablica 17: Pregled trafostanica na području Općine. .............................................................................................. 31 Tablica 18: Pregled vodova niskog napona na području Općine.............................................................................. 32 Tablica 19: Pregled vodova srednjeg napona na području Općine........................................................................... 36 Tablica 20: Pregled kulturnih dobara na području Općine. ...................................................................................... 41 Tablica 21: Prikaz šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda na području Općine. ................................................. 42 Tablica 22: Prikaz identifikacije prijetnji na području Općine - Registar rizika...................................................... 45 Tablica 23: Prikaz posljedica na život i zdravlje ljudi.............................................................................................. 50 Tablica 24: Prikaz posljedica na gospodarstvo. ........................................................................................................ 51 Tablica 25: Prikaz posljedica na kritičnu infrastrukturu (KI)................................................................................... 51 Tablica 26: Prikaz posljedica na ustanove i građevine od javnog i društvenog značaja.......................................... 51 Tablica 27: Prikaz vjerojatnosti, frekvencije rizika................................................................................................... 52 Tablica 28: Prikaz kritične skupine stanovništva uslijed epidemija i pandemija..................................................... 56 Tablica 29: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija....................................................................................................... 62 Tablica 30: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija. ...................................................................................................................... 62 Tablica 31: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije. .............. 63 Tablica 32: Prikaz ugroženih skupina stanovništva u periodu toplinskog vala........................................................ 66 Tablica 33: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature. ................................................................................ 73 Tablica 34: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature.................................................................................................. 74 Tablica 35: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature............... 74 Tablica 36: Prikaz veličine komada leda i karakterističnih šteta nastalih tučom..................................................... 78 Tablica 37: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča............................................................................................................... 80 Tablica 38: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča............................................................................................................... 80 Tablica 39: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča................................................................................................................ 81 Tablica 40: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča.............................................................. 81 Tablica 41: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča. ............................................................................................ 81 Tablica 42: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Tuča............................................ 81 Tablica 43: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz. ............................................................................................................. 87 Tablica 44: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz............................................................................................................................... 87 Tablica 45: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Mraz. .......................................... 88 Tablica 46: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša............................................................................................................... 96 Tablica 47: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša................................................................................................................................ 97 Tablica 48: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Suša.............................................. 97 Tablica 49: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta. ....................................................................................................... 107 Tablica 50: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Klizišta. ....................................................................................................... 108

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=