ŽUPANIJSKI GLASNIK 6 - 2022

Stranica 54 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 6 2.4. Razmještaj stanovnika Najveći broj stanovnika Općine naseljen je u naselju Sirač, točnije 64% ukupnog stanovništva Općine. U naselju Sirač nalazi se najveći broj radno aktivnog stanovništva, mladog stanovništva te osoba starije životne dobi. Međutim, najveća gustoća naseljenosti zabilježena je također u naselju Sirač. Naselje se nalazi na rubnom dijelu Općine te graniči s naseljima Barica, Miljanovac, Pakrani, Bijela i Donji Borki te Požeško-slavonskom županijom. Slika 3: Prikaz rasporeda naselja na području Općine Sirač Izvor podloge: ARKOD – Internet preglednik, 2021.god. 2.5. Spolno-dobna struktura stanovništva te koje izazove ona predstavlja za Općinu Prema dobnoj strukturi raspodjela stanovništva ukazuje na podjednaku koncentraciju stanovništva u dobnim skupinama, a najzastupljenije su dobne skupine 50 - 54 godine (212 st.), 55 - 59 (172 st.) i 25 - 29 (156 st.). To govori o pozitivnim demografskim kretanjima. Prema spolu su neznatno zastupljenije žene u odnosu na muškarce. Stanovnika muškog spola ima 1.083, točnije 48,83%, a ženskog 1.135, točnije 51,17%. Najveći broj mladog stanovništva do 30 godina života zastupljen je u naselju Sirač, njih 490, što čini 22,01% ukupnog broja stanovnika Općine. Najveći broj osoba starije životne dobi, odnosno stanovništva starijeg od 65 godina života, zastupljen je također u naselju Sirač, njih 277, što čini 12,49% ukupnog broja stanovnika Općine. Na razini Općine, omjer mladog stanovništva (734 st.) veći je za 38% u odnosu na zastupljenost osoba starije životne dobi (455 st.). S obzirom na broj mladog stanovništva te najveću zastupljenost radno aktivnog stanovništva, srednje životne dobi od 30 do 65 godina života (1.029 st., točnije 46,4% od ukupnog broja stanovnika Općine), Općina ne bilježi trend ubrzanog starenja stanovništva, međutim unatrag 10 godina bilježi pad u ukupnom broju stanovnika od 12,88%. Tablica 4: Raspodjela stanovništva na području Općine Sirač prema starosti i spolu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=