ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 102 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Članak 4. Sredstva za isplatu naknade učenicima osigurat će se u Proračunu Općine Sirač za 2022. godinu. Članak 5. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103-17-02-22-1 Sirač, 29.08.2022. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=