ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 54 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 2.1.6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine odnosi se na: • Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta koji nisu ostvareni kao i • Prihod od prodaje zemljišta . Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnose se na: • Prihode od stanova izuzetih iz pretvorbe u iznosu od 820,26 kn. Tablica 6. Prikaz ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine Općine Sirač za 06/2022. godine 2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji Proračun Općine Sirač sastoji se od dva razdjela i tri glave u kojima se jedan razdjel naziva Predstavnička i izvršna tijela, sa glavama Općinsko vijeće i Ured načelnik. Drugi razdjel je Jedinstveni upravni odjel sa istovjetnim nazivom glave. Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni. U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka od 01.01. do 30.06.2022. godine koji su ostvareni u iznosu od 4.007.886,13 kuna. Graf 6. Ostvareni rashodi i izdatci Općine Sirač od 01.01.-30.06.2022. godine

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=