ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 76 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00% Akt. A100083 Podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba i ostale naknade Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00% Akt. A100145 Novčane pomoći umirovljenicima Funkcija: 1020 Starost 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. A100146 Potpora mladim obiteljima Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00% Akt. A100159 Pomoć za ogrjev Funkcija: 1060 Stanovanje 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00% Akt. A100166 Sufinanciranje pogreba preminulih branitelja Funkcija: 1020 Starost 30.000,00 0,50 30.000,50 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 30.000,00 0,50 30.000,50 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 0,50 30.000,50 100,00% Program 1009 Promicanje kulture 409.143,00 81.558,75 490.701,75 119,93% Akt. A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 73.000,00 0,00 73.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 73.000,00 0,00 73.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 73.000,00 0,00 73.000,00 100,00% Akt. A100029 Dani šljiva i rakija Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 282.900,00 82.810,75 365.710,75 129,27% 32 Materijalni rashodi 279.400,00 79.310,75 358.710,75 128,39% 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 -704,12 6.295,88 89,94% 323 Rashodi za usluge 230.900,00 39.539,12 270.439,12 117,12% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500,00 -1.240,00 260,00 17,33% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 41.715,75 81.715,75 204,29% 38 Ostali rashodi 3.500,00 3.500,00 7.000,00 200,00% 381 Tekuće donacije 3.500,00 3.500,00 7.000,00 200,00% Akt. A100030 Maskembal Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 500,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 600,00 0,00 600,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 0,00 2.500,00 100,00% Akt. A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=