ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 95 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK 89. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 19. sjednici održanoj 03. studenog 2022. godine, donijelo je ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2019./20. godine Članak 1. Općinsko vijeće Općine Sirač upoznato je da je akademske godine 2019./20. sklopljeno šest (6) ugovora o stipendiranju: 1. Marin Novak, Sirač, Nikole Tesle 16, tehničar za mehatroniku 1. razred, Tehnička škola Daruvar 2. Tea Kovačević, Sirač, Nikole Tesle 14, 1. razred gimnazije, Gimnazija Daruvar 3. Marko Latinović, Šibovac 109, CNC operater 2. razred, Tehnička škola Daruvar 4. Matea Topalović, Sirač, Branimirova 30, za studij ekonomika poduzetništva 1. godina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 5. Filip Balder, Sirač, Matije Gupca 9, za studij informacijski i poslovni sustavi 1. godina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 6. Tea Topalović, Sirač, Požeška 4, za studij poslovna ekonomija 1. godina, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet. Članak 2. Stipendisti akademske godine 2019./20. izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2020./21.: 1. Marin Novak, tehničar za mehatroniku 2. razred, Tehnička škola Daruvar 2. Tea Kovačević, 2. razred gimnazije, Gimnazija Daruvar 3. Marko Latinović, CNC operater 3. razred, Tehnička škola Daruvar 4. Matea Topalović, za studij ekonomika poduzetništva 1. godina - ponovni upis, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 5. Filip Balder, za studij informacijski i poslovni sustavi 2. godina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 6. Tea Topalović, za studij poslovna ekonomija 2. godina, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet. Članak 3. Stipendisti akademske godine 2019./20. izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2021./22.: 1. Marin Novak, tehničar za mehatroniku 3. razred, Tehnička škola Daruvar 2. Tea Kovačević, 3. razred gimnazije, Gimnazija Daruvar 3. Marko Latinović, završio je školovanje i stekao zanimanje/kvalifikaciju CNC operater. Prebivalište istog je Šibovac 109. 4. Matea Topalović, za studij ekonomika poduzetništva 2. godina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 5. Filip Balder, za studij informacijski i poslovni sustavi 3. godina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 6. Tea Topalović, za studij poslovna ekonomija 3. godina, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet. Članak 4. Stipendisti akademske godine 2019/20 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2022./23.: 1. Marin Novak, tehničar za mehatroniku 4. razred, Tehnička škola Daruvar 2. Tea Kovačević, 4. razred gimnazije, Gimnazija Daruvar 3. Marko Latinović, završio je školovanje i stekao zanimanje/kvalifikaciju CNC operater. Prebivalište istog je Šibovac 109. Odlukom vijeća oslobođen je obveze vraćanja stipendije. 4. Matea Topalović, za studij ekonomika poduzetništva 3. godina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, 5. Filip Balder, za studij informacijsko i programsko inženjerstvo 1. godina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 6. Tea Topalović, za studij poslovna ekonomija upisala ponavljačku godinu 2022/2023., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, kao izvanredni student. Članak 5. Stipendistima Marinu Novaku, Tei Kovačević, Matei Topalović i Filipu Balderu nastavit će se isplaćivati stipendija sukladno ugovoru o stipendiranju. Članak 6. Tea Topalović gubi pravo na daljnju isplatu stipendije sukladno ugovoru o stipendiranju. Odlukom vijeća oslobađa se obveze vraćanja stipendije.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=