ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 94 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 19. sjednici održanoj 03. studenog 2022. godine, donijelo je ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2018./19. godine Članak 1. Općinsko vijeće Općine Sirač upoznato je da je akademske godine 2018./2019. sklopljeno četiri (4) ugovora o stipendiranju: 1. Milan Nenadović, Donji Borki 87, za poljoprivrednog tehničara 2. razred, Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, 2. Karlo Žuger, Kip 41A, mehatronika 2 razred, Tehnička škola Daruvar 3. Marija Pajtl, Sirač, Ljudevita Gaja 15/1, za studij Socijalni rad 4. godina, Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar za socijalni rad, 4. Ivan Brdar, Sirač, Ljudevita Gaja 11, za studij Informatički menadžment 2. godina, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Članak 2. Stipendisti akademske godine 2018./19. izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2019./20.: 1. Milan Nenadović, za poljoprivrednog tehničara 3. razred, Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, 2. Karlo Žuger, mehatronika 3 razred, Tehnička škola Daruvar 3. Marija Pajtl, za studij Socijalni rad 4. godina – VII. Semestar, Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar za socijalni rad (ponovno je upisana u četvrtu godinu-sedmi semestar kako bi mogla završiti studij i steći zvanje, a sve obzirom da bolonjski sustav ne poznaje apsolventski staž) 4. Ivan Brdar, Sirač, Ljudevita Gaja 11, za studij Informatički menadžment 3. godina, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Članak 3. Stipendisti akademske godine 2018./19. izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2020./21.: 1. Milan Nenadović, za poljoprivrednog tehničara 4. razred, Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, 2. Karlo Žuger, mehatronika 4 razred, Tehnička škola Daruvar 3. Marija Pajtl, za studij Socijalni rad 5. godina, Pravni fakultet u Zagrebu, 4. Ivan Brdar, Sirač, Ljudevita Gaja 11, za studij Informatički menadžment 3. godina, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (ponovno je upisan u treću godinu kako bi mogao završiti studij i steći zvanje, a sve obzirom da bolonjski sustav ne poznaje apsolventski staž). Članak 4. Stipendisti akademske godine 2018./19. izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2021./22.: 1. Milan Nenadović, završio je školovanje i stekao zanimanje/kvalifikaciju poljoprivredni tehničar opći. Prebivalište istog je Donji Borki 87. 2. Karlo Žuger, završio je školovanje i stekao zanimanje/kvalifikaciju tehničar za mehatroniku. Prijavio se na Zavod za zapošljavanje. 3. Marija Pajtl, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i stekla akademski naziv magistra socijalnog rada. Odlukom vijeća oslobođena je vraćanja stipendije. 4. Ivan Brdar, (ponovio je upis kako bi mogao završiti studij i steći zvanje, a sve obzirom da bolonjski sustav ne poznaje apsolventski staž). Članak 5. Stipendisti akademske godine 2018./19. izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2022./23.: 1. Milan Nenadović, završio je školovanje i stekao zanimanje/kvalifikaciju poljoprivredni tehničar opći. Prebivalište istog je Donji Borki 87. Odlukom vijeća oslobođen je vraćanja stipendije. 2. Karlo Žuger, završio je školovanje i stekao zanimanje/kvalifikaciju tehničar za mehatroniku. Prijavio se na Zavod za zapošljavanje. Odlukom vijeća oslobođen je vraćanja stipendije. 3. Marija Pajtl, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i stekla akademski naziv magistra socijalnog rada. Odlukom vijeća oslobođena je vraćanja stipendije. 4. Ivan Brdar, diplomirao je na Veleučilištu u Virovitici, preddiplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment i stekao stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije. Odlukom vijeća oslobođen je vraćanja stipendije. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 604-02/18-01/1 URBROJ: 2103-17-01-22-52 Sirač, 03.11.2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=