ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 11 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Veliko Trojstvo za potpisivanje kupoprodajnog Ugovora za nabavku kombi vozila I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Veliko Trojstvo za potpisivanje kupoprodajnog Ugovora za nabavku kombi vozila za prijevoz učenika. Kupoprodajni Ugovor se potpisuje s tvrtkom Autocentar Rajković d.o.o. Bjelovar. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/10 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 08. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 18. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) I odredbi Odluke o provođenju popisa imovine, obveza I potraživanja ("Županijski glasnik", broj 12/22) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ZAKLJUČAK o prihvaćanju Elaborata o provedenom popisu imovine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu I. Prihvaća se Elaborat o provedenom popisu imovine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 030-02/22-01/22 URBROJ: 2103-09-23-3 U Bjelovaru, 14. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 19. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 69/22) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 ), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Bjelovar, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj dana 28.12.2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/04 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 09. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 20. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 69/22) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 ), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Obrtničke škole Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Obrtničke škole Bjelovar, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj dana 22.12.2022. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=