ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-02/06 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 09. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 21. Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 211. stavak 2. i članka 325. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 18/22, 46/22 i 119/22), članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarskobilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Doma za starije osobe Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Statuta Doma za starije osobe Bjelovar (Klasa: 550-01/23-02/0016, Urbroj: 2103-77-08-01-23-3) kojeg je usvojilo Upravno vijeće Doma za starije osobe Bjelovar na 16. sjednici održanoj dana 02. veljače 2023. godine. Navedeni Prijedlog je sastavni dio ovoga Zaključka. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 510-01/23-02/01 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 07. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 22. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi za sklapanje ugovora o zakupu dijela prostora u holu školske zgrade za postavljanje samoposlužnog aparata I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi za sklapanje ugovora o zakupu dijela prostora u holu školske zgrade za postavljanje samoposlužnog aparata. II. Natječaj provodi Školski odbor koji donosi odluku o odabiru zakupca i sklapanju ugovora o zakupu. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/01 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 17. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 23. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi na Odluke Školskog odbora o visini najamnine školskog prostora I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi na Odluku o cijenama najma prostora školsko sportske dvorane četiri srednje škole. II. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi na Odluku o visini najma školskih učionica i praktikuma. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/02 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 17. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=