ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 priključenje građevine na plinski i vodovodni distribucijski sustav. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/03 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 16. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 28. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za pokretanje nabave za radove i opremu školske kuhinje i blagovaone u matičnoj školi I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Rovišće za pokretanje nabave za radove i opremu školske kuhinje i blagovaone u matičnoj školi. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/04 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 16. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 29. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za pokretanje nabave za radove i opremu video-nadzora u matičnoj školi I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Rovišće za pokretanje nabave za radove i opremu video-nadzora u matičnoj školi. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/23-01/05 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 17. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 30. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 69/22), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 ) i Odluke Školskog odbora Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar od 21. prosinca 2022. godine, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Turističkougostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-02/01 URBROJ: 2103-18/01-23-2 Bjelovar, 27. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=