ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 09. siječnja 2023. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Statutarnu Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Broj: 02-587/1-2022, donijetu na 15. sjednici Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarskobilogorske županije, održanoj 23. 12. 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 510-01/23-01/01 URBROJ: 2103-02-23-4 Bjelovar, 09. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 35. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 09. siječnja 2023. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o usklađivanju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Naš znak: 02-589/1-2022, donijetu na 15. sjednici Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, održanoj 23. 12. 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 510-01/23-01/01 URBROJ: 2103-02-23-3 Bjelovar, 09. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 36. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 07. veljače 2023. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku kojom se prihvaća ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku kojom se prihvaća ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Doma zdravlja Bjelovarskobilogorske županije, upisane u knjigu PU: Grubišno Polje, broj poduloška 13/13, zk.ul.br. 2454, dvosobni stan br. 13. na 4 katu (potkrovlje) koje se sastoji od dvije sobe, kuhinje s blagovaonicom, kupaonice, hodnika, ukupne površine 56,04 m2, ponuditelja Josipa Bergera, Ilovska 9, Ivanovo Selo, 43290 Grubišno Polje, OIB: 98485237663, u iznosu od 23.100,00 eura. Navedena Odluka donijeta je na 14. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 31. siječnja 2023. godine. Članak 2. Odobrava se v.d. ravnatelja Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije Josipu Rajkoviću sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine iz člana 1. ovog Zaključka. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/23-01/01 URBROJ: 2103-17-01/01-23-2 Bjelovar, 07. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 37. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 08. veljače 2023. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijalista ortopedije i traumatologije, na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica u Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=