ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 17 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijalista ortopedije i traumatologije, na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar, Klasa: 021-01/23-03/01, Urbroj: 2103-72-03-23-06, od 31. siječnja 2023. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/23-01/02 URBROJ: 2103-17-01/01-23-2 Bjelovar, 08. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 38. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. siječnja 2023. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju zapošljavanja, donijetu na 32. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 30. studenoga 2022. godine, kako slijedi: - voditelj smjene usluživanja u hotelu Termal – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, - voditelj građevinskih poslova – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, - stolar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, - viši stručni referent u odjelu nabave – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, - konobar – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), - kuhar – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 510-06/23-01/01 URBROJ: 2103-02/01-23-3 Bjelovar, 12. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 39. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije, dana 12. siječnja 2023. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju zapošljavanja, donijetu na 29. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 28. listopada 2022. godine, kako slijedi: - sobarica-higijeničarka – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, - sobarica-higijeničarka – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci, zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), - prvostupnik fizioterapije – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) i porodnog dopusta, - vrtlar-cvjećar – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 510-06/23-01/01 URBROJ: 2103-02/01-23-2 Bjelovar, 12. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 40. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. siječnja 2023. godine, donosi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=