ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 19 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/63 URBROJ: 2103-15-1/3-23-7 U Bjelovaru, 3. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 44. Na temelju članka 119. stavka 1. i 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Čazma Članak 1. Martina Dončević imenuje se članicom Školskog odbora Srednje škole Čazma kao predstavnica osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/63 URBROJ: 2103-15-1/3-23-10 U Bjelovaru, 20. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 45. Na temelju članka 119. stavka 1. i 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje Članak 1. Matej Lukenda imenuje se članom Školskog odbora Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje kao predstavnik osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/59 URBROJ: 2103-15-1/3-23-10 U Bjelovaru, 14. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 46. Na temelju članka 83. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju predsjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Elena Petrušić razrješava se dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije kao predstavnica osnivača, na vlastiti zahtjev, s danom 27. siječnja 2023. godine. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/20 URBROJ: 2103-02-23-11 U Bjelovaru, 27. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 47. Na temelju članka 83. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=