ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 20 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 RJEŠENJE o imenovanju predsjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Valna Bastijančić Erjavec imenuje se predsjednicom Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije kao predstavnica osnivača. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/20 URBROJ: 2103-02-23-12 U Bjelovaru, 27. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 48. Na temelju članka 164. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 18/22, 46/22 i 119/22 ) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije je 11. siječnja 2023. godine, donio RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga Članak 1. Osniva se stručno Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) u koje se imenuju: 1. Snježana Mišir, dipl. oec. – za predsjednicu, 2. Sandra Cindrić Lasić, dipl. ing. (zaštita od požara i zaštita na radu) – za članicu, 3. Jasna Grgić Škaurin, dipl. soc. rad. – za članicu, 4. Damir Mateš, dipl. ing., (sanitarni inspektor) – za člana. Članak 2. Poslovi i zadaci Povjerenstva utvrđeni su Zakonom i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga. Članak 3. Administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu prema obavljenom uviđaju u iznosu od 47 EUR neto (četrdesetsedameura neto). Članak 5. Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaju važiti: - Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga, Klasa: 080-01/17-01/3, Urbroj: 2103-09-17-1 od 24. ožujka 2017. godine i - Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga, Klasa: 08001/17-01/3, Urbroj: 2103-09-20-1 od 27. veljače 2020. godine. Članak 6. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/23-01/01 URBROJ: 2103-02-23-1 Bjelovar, 11. siječnja 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 49. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar na utrošak viška prihoda iz 2022. godine Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Domu učenika srednjih škola Bjelovar na utrošak viška prihoda iz 2022. godine u iznosu od 103.190,41 EUR. Članak 2. Višak prihoda iz 2022. godine Dom učenika srednjih škola Bjelovar utrošit će na nabavu kuhinjske opreme, uredske opreme i namještaja, sportske i glazbene opreme, klima uređaja za knjižnicu i blagovaonicu, shodno zahtjevu Doma učenika srednjih škola Bjelovar, KLASA: 602-02/23-02/01, URBROJ: 2103-70-01-23-1 od 21. veljače 2023. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=