ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 21 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/23-01/06 URBROJ: 2103-18-01/05-23-2 Bjelovar, 28. veljače 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=