ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 23 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 4. Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođeno dijete u obitelji, podnosi se putem sustava e-novorođenče ili osobno u Općini Sirač, u roku 6 mjeseci od dana rođenja djeteta. Uz zahtjev podnositelj mora priložiti rodni list za novorođeno dijete, potvrdu o prebivalištu za sve članove obitelj, presliku osobne iskaznice ili domovnice odnosno drugog dokumenta kojim se dokazuje hrvatsko državljanstvo, te broj računa i naziv banke na koji će se isplatiti pomoć. Općina Sirač može zahtijevati i druge dokaze u svezi ostvarivanja prava u smislu ove Odluke. Članak 5. Općina Sirač utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za isplatu sredstava za pomoć za novorođeno dijete u smislu ove odluke. O pravu za isplatu sredstava donosi se rješenje koje se dostavlja podnositelju zahtjeva. Članak 6. Sredstva za provedbu Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Sirač za 2023. godinu. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 551-01/23-01/1 URBROJ: 2103-17-02-23-1 Sirač, 10. siječnja 2023. Načelnik: Igor Supan, mag. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=