ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2023

Stranica 27 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 4. Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16, 114/22), članka 2., 3., 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 101/2017, 144/2020) i članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Načelnik Općine Sirač 27. siječnja 2023. godine donosi: V. Izmjene Plana javne nabave Općine Sirač za 2022. godinu Članak 1. Sukladno VI. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač za 2022. godinu, donosi se plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu prema opisu i na način kako slijedi: "! DURCC& 7')! T5./1/6.3-15/!3G13F/!$! @9630/5.-[<2-!<!.?9K69:5<[<! I-!@2/42<!:?.<N! *('"'###$B! 7#+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! %! DVRCC& B''! TIF?-@52-!.?-V9G.-5<[/!3! D9@3I/.5<4692!I95<! "%')'''#$#! 7#+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! B! DWRCC& (#Q! TI59K/52/!<!9@:9I!G0/N-! Q#%('###$Q! )Q+%BQA7Q! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! (#Q! TI59K/52/!<!9@:9I!G0/N-! Q#%('###$Q! "#+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'(+#*+''+! @9R!'*+#(+')+! TI0<2/52/5-! (#Q! TI59K/52/!<!9@:9I!G0/N-! Q#%('###$Q! ""+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!'(+#*+''+! TI0<2/52/5-! *! DXRCC& (#'A!'"7A!""'A!"%(A! %'%A!%"7A!%BQA!*Q*A! 7#)! \-./?<2-1!<!@<2/19:<!I-!./63N/!<! <5:/G.<[<2G69!9@?J-:-52/! F?-]/:<5G6<H!9;2/6-.-! ""(#####$(! )"+)%BA*#! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!'*+#(+')+! (#'A!'"7A!""'A!"%(A! %'%A!%"7A!%BQA!*Q*A! 7#)! \-./?<2-1!<!@<2/19:<!I-!./63N/!<! <5:/G.<[<2G69!9@?J-:-52/! F?-]/:<5G6<H!9;2/6-.-! ""(#####$(! )%+Q(BA*#! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+! @9R!'*+#(+')+! TI0<2/52/5-! (#'A!'"7A!""'A!"%(A! %'%A!%"7A!%BQA!*Q*A! 7#)! \-./?<2-1!<!@<2/19:<!I-!./63N/!<! <5:/G.<[<2G69!9@?J-:-52/! F?-]/:<5G6<H!9;2/6-.-! ""(#####$(! 'B+#7#A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! @9R!#'+('+''+! TI0<2/52/5-! 7! DYRCC& (7)! \9@/?5<I-[<2-!<!9;59:-!2-:5/! ?-G:2/./! )"QQ)###$"! "#+###A##! W/@59G.-:5-! 5-;-:-! $! ,Y! 9@R!(7+#(+''+! Q! DZRCC& "Q(! ,-2-0!K-.9?-! *#'#####$)! B7+7##A##! W/@59G.-:5-! $! ,Y! 9@R!#'+('+''+!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=