ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 19 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK Navedeni iznosi izra!eni su u EUR valuti Str.2 rptE2PR III. IZMJENE I DOPUNE PRORA"UNA OP#INE SIRA" ZA 2023. GODINU A.Ra!un Prihoda i primitaka Ra#un/ Pozicija Opis Plan prora#una 2023.g Pove"anje/ smanjenje Novi plan 2023.g 1 2 3 4 5 8 Primici od financijske imovine i zadu'ivanja 23.911,00 0,00 23.911,00 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 23.911,00 0,00 23.911,00 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, gra&anima i ku"anstvima 23.911,00 0,00 23.911,00 UKUPNO 1.472.870,54 179.827,38 1.652.697,92

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=