ŽUPANIJSKI GLASNIK

Stranica 7 Broj 9 ÆUPANIJSKI GLASNIK OSTALI AKTI 4. Na temelju članka 109. stavka 2. do 5. u svezi sa člankom 43. stavcima 3. i 4., člankom 44. i 46. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) Uprava društva VODNE USLUGE d. o. o., Bjelovar, donosi ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA I Ovom se Odlukom određuju područje pružanja vodnih usluga, vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije javnog isporučitelja Vodne usluge d.o.o., Bjelovar, visina cijene (u daljnjem tekstu: tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja cijene vodnih usluga i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodnih usluga. II Vodne usluge pružaju se na području grada Bjelovara te općina Rovišće i Nova Rača. III Na vodoopskrbnom području i području aglomeracije javnog isporučitelja Vodne usluge d.o.o., Bjelovar pružaju se vodna usluga javne vodoopskrbe, vodna usluga javne odvodnje s uslugom pročišćavanja otpadnih voda u I II stupnju i vodna usluga pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje. IV Tarifa vodnih usluga za korisnike na uslužnom području grada Bjelovara: Kućanstva, osnovne škole. dječji vrtići, zdravstvene ustanove i sportski objekti u vlasništvu grada Bjelovara (održavanje). određuje se kako slijedi: l. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,12 €/mj (15,97 kn/mj) 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) 1,00 €/m³ (7,53 kn/m³) 3. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda 0,61 €/mj (4,60 kn/mj) 4. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilni dio) 0,56 €/m³ (4,22 kn/m³) 5. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,56 €/mj (4,22 kn/mj) 6. osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio) 0,31 €/m³ (2,34 kn/m³) Ostali korisnici (pravne osobe, gospodarski subjekti, ustanove, obrtnici) određuje se kako slijedi: l. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,12 €/mj (15,97 kn/mj) 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) 1,16 €/m³ (8,74 kn/m³) 3. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda 0,61 €/mj (4,60 kn/mj) 4. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilni dio) 0,56 €/m³ (4,22 kn/m³) 5. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,56 €/mj (4,22 kn/mj) 6. osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio) 0,31 €/m³ (2,34 kn/m³) Socijalno ugroženi građani (primatelji socijalne pomoći) prema članku 44. Zakona o vodnim uslugama, za ukupan utrošak vode kućanstva određuje se kako slijedi: 1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 1,06 €/mj (7,99 kn/mj) 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) 0,50 €/m³ (3,77 kn/m³) 3. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda 0,30 €/mj (2,26 kn/mj) 4. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilni dio)0,28 €/m³ (2,11 kn/m³) 5. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda 0,28 €/mj (2,11 kn/mj) 6. osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio) 0,15 €/m³ (1,13 kn/m³) V Tarifa vodnih usluga za korisnike na uslužnom području općine Rovišće i općine Nova Rača: Kućanstva, osnovne škole. dječji vrtići, zdravstvene ustanove i sportski objekti u vlasništvu Općine (održavanje). određuje se kako slijedi: l. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,12 €/mj (15,97 kn/mj) 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) 1,00 €/m³ (7,53 kn/m³) Ostali korisnici (pravne osobe, gospodarski subjekti, ustanove, obrtnici) određuje se kako slijedi: l. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 2,12 €/mj (15,97 kn/mj) 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) 1,16 €/m³ (8,74 kn/m³) Socijalno ugroženi građani (primatelji socijalne pomoći) prema članku 44. Zakona o vodnim uslugama, za ukupan utrošak vode kućanstva određuje se kako slijedi: 1. fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe 1,06 €/mj (7,99 kn/mj) 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) 0,50 €/m³ (3,77 kn/m³)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=