ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 - zanimanje dentalni tehničar/dentalna tehničarka – 200,00 kn godišnje, - zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (1.i 2. razred) – 200 kn godišnje, - zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (3., 4. i 5. razred) – 200 kn godišnje, - zanimanje primalje – asistent/asistentica – 200,00 kn godišnje, Iznosi povećanih troškova obrazovanja za zanimanja objaviti će se u natječaju za upis učenika u 1. razred Medicinske škole Bjelovar za 2021./2022. školsku godinu. Škola će osloboditi plaćanja naknade svakog učenika/ učenicu čiji roditelji/skrbnici nisu u mogućnosti platiti navedenu naknadu. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-40 Bjelovar, 15. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 83. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar za donošenje odluke o godišnjim troškovima školovanja Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Medicinskoj školi Bjelovar za donošenje odluke o godišnjim troškovima školovanja. Članak 2. Godišnji troškovi školovanja u Medicinskoj školi Bjelovar za zanimanje medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege/farmaceutski tehničar/ farmaceutska tehničarka i primalje – asistentice/asistent, iznose 10.000,00 kuna za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjavanju nit jedan od uvjeta navedenih u članku 3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-37 Bjelovar, 15. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 84. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o prijedlogu imenovanja člana Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama Članak 1. Predlaže se da se Mila Škojo, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje u Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, u Tehničku radnu skupinu za ublažavanje klimatskih promjena i Tehničku radnu skupinu za prilagodbu klimatskim promjenama. Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka čine tri tehničke radne skupine: - Koordinacijska radna skupina - Tehnička radna skupina za ublažavanje klimatskih promjena - Tehnička radna skupina za prilagodbu klimatskim promjenama. Članak 2. Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke prati i ocjenjuje provedbu i planiranje politike i mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj, daje mišljenja na izvješća i sudjeluje u pregledu izvješća. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". Klasa: 080-01/21-01/7 Urbroj: 2103-09-21-01 Bjelovar, 14. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=