ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 9 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Za zamjenicu člana Pododbora za fondove u razdoblju 2021.-2027. imenuje se gđa. Marija Jungić, zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja ,a objaviti će se u "Županijskom glasniku". Klasa: 080-01/21-01/10 Urbroj: 2103-09-21-02 Bjelovar, 15. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 80. Na temelju članka 25. st. 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 147/14, 123/17 i 118/18), članka 35. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 123/17), te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županija ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU Članak 1. Ovlašćuje se Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, regionalni koordinator za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, za uključivanjem u izradu Interreg program Jugoistočna Europa i procesa programiranja. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/27 URBROJ: 2103-09-21-03 Bjelovar, 14. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 81. Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine2, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine", broj 126/19 i 17/20) te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije, donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera Članak 1. U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera ("Županijski glasnik", broj 06/20.) u članku 6. vrši se sljedeća izmjena: - razrješava se dužnosti član Stožera Dalibor Pleskalt, tajnik Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Bjelovar, te se umjesto njega, za člana Stožera imenuje: Tomislav Pirak, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Bjelovar. Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/15-01/23 URBROJ: 2103-09-21-22 Bjelovar, 15. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 82. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Bjelovar za donošenje odluke o naplati povećanih troškova obrazovanja Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Medicinskoj školi Bjelovar za donošenje odluke o naplati povećanih troškova obrazovanja. Članak 2. Medicinska škola Bjelovar ima povećane troškove obrazovanja u svim zanimanjima u kojima obrazuje učenike i učenice. U cilju što kvalitetnijeg obrazovanja participacija roditelja/skrbnika učenika/učenice je: - zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka – 200,00 kn godišnje, - zanimanje fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka – 200,00 kn godišnje, - zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehničar – 200,00 kn godišnje,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=