ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 11 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK 85. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar za formiranje 12. i 13. odgojno-obrazovne skupine u školskoj godini 2021./2022. Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Domu učenika srednjih škola Bjelovar za formiranje 12. i 13. odgojno-obrazovne skupine u školskoj godini 2021./2022. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-32 Bjelovar, 14. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 86. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar za povećanje smještajnog kapaciteta na broj od 260 učenika u školskoj godini 2021./2022. Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Domu učenika srednjih škola Bjelovar za povećanje smještajnog kapaciteta na broj od 260 učenika u školskoj godini 2021./2022. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-29 Bjelovar, 14. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 87. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini ("Županijski glasnik", broj 8/20) te točke 5. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini, Klasa: 300-01/2101/12, Urbroj: 2103-09-21-01 od 29. ožujka 2021. godine, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora u turizmu Članak 1. U Odluci o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora u turizmu, Klasa: 300-01/21-01/12, Urbroj: 2103-09-21-04 od 06. travnja 2021. godine (dalje u tekstu: Odluka) u članku 1. redni broj "1. Neven Alić, zamjenik župana – za predsjednika Povjerenstva" mijenja se i sada glasi: "1. Marija Jungić, dipl. iur., zamjenica župana – za predsjednicu Povjerenstva". Članak 2. Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/12 URBROJ: 2103-09-20-15 Bjelovar, 10. lipnja 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 88. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini ("Županijski glasnik", broj 8/20) te točke 5. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2021. godini, Klasa: 300-01/2101/12, Urbroj: 2103-09-21-01 od 29. ožujka 2021. godine, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=