ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2021

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 93. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 28. svibnja 2021. godine donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar na dodatna mjerila za prijam i boravak u Domu u šk. god. 2021./2022. Članak 1. Ovom Odlukom Bjelovarsko-bilogorska županija daje suglasnost Domu učenika srednjih škola Bjelovar na dodatna mjerila za prijam i boravak u Domu u šk.god. 2021./2022.. Članak 2. Dodatna mjerila za prijam i boravak u Domu u šk. god. 2021./2022. su: - Za izravan upis učenika I. razreda Glazbene škole Vatroslav Lisinski Bjelovar - Za dodatnih 10 bodova učenicima koji upisuju I. razred srednje škole, a braća i sestre već jesu korisnici Doma - Kod prijave učenika viših razreda SŠ – učenik prilaže posljednje četiri svjedodžbe završnih razreda. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/19-01/9 URBROJ: 2013-09-21-27 Bjelovar, 28. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 94. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 28. svibnja 2021. godine donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar za knjigovodstveni i stvarni otpis svih kapitalnih ulaganja u nekretninu Doma učenika srednjih škola u ulici Vladimira Nazora 2 u Bjelovaru (stari dom) Članak 1. Ovom Odlukom Bjelovarsko-bilogorska županija daje suglasnost Domu učenika srednjih škola Bjelovar za knjigovodstveni i stvarni otpis svih kapitalnih ulaganja u nekretninu Doma učenika srednjih škola u ulici Vladimira Nazora 2 u Bjelovaru (stari dom). Članak 2. Bjelovarsko-bilogorska županija kao osnivač daje suglasnost na sva ulaganja vršena u periodu od 1993. godine do 2014. godine s obzirom da je došlo do izmjene vlasničke strukture, odnosno da je vlasnik zgrade Grad Bjelovar te da Dom učenika srednjih škola Bjelovar nije niti u posjedu iste. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/19-01/9 URBROJ: 2013-09-21-27 Bjelovar, 28. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r. 95. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 2/21 – pročišćeni tekst) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Češkoj osnovnoj školi J.A. Komenskog, za vantroškovničke radove na PŠ Donji Sređani u sklopu provedbe projekta energetske obnove Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Češkoj osnovnoj školi J. A. Komenskog, za vantroškovničke radove na PŠ Donji Sređani u sklopu provedbe projekta energetske obnove. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na zamjenu dotrajale unutarnje žbuke u iznosu od 49.787,50 kuna (s PDV-om). Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, konto 451. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/19-01/56 URBROJ: 2103-09-21-16 Bjelovar, 27. svibnja 2021. ŽUPAN Damir Bajs, dipl. iur., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=